Downloads

U bent hier

Download hier uw SLEUTELCONTRACT

Download hier uw TEGOEDVERKLARING.

Download hier uw WERKSCHEMA.

FAQ Corona

Beste,

Het doet ons enorm veel plezier je te kunnen melden dat er EINDELIJK een oplossing uit de bus is gekomen voor de dienstenchequesector. De RVA heeft aan Federgon bevestigd dat dienstenchequewerknemers ook op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden gesteld wanneer de ondernemingen hun activiteiten spontaan stopzetten als gevolg van de huidige coronacrisis.

Vanaf 19 maart 2020 kunnen wij bij Het PoetsPaleis onze dienstverlening tijdelijk opschorten. Dit wil zeggen dat je vanaf 19 maart 2020 veilig thuis kan blijven en niet meer moet gaan werken tot tegenbericht van ons.

Zoals jullie weten zijn we steeds bezorgd geweest om jullie welzijn en hebben we alles in het werk gesteld om tot deze oplossing te komen. We willen je nogmaals van harte bedanken voor je inzet en geduld dat je de laatste dagen hebt getoond. Ook in moeilijke omstandigheden heb je bewezen steeds klaar te staan om je klanten te helpen. Bedankt!

Wat betekent deze opschorting concreet voor jou?

 • Tijdelijk geen prestaties via dienstencheques

Je contract wordt tijdelijk en volledig opgeschort. Uiteraard blijf je werknemer van onze warme familie. Vanaf 19/03/2020, mag je geen prestaties via dienstencheques meer uitvoeren. Dit omvat poetsen, boodschappen doen, strijken en koken.

 • Welk vervangingsinkomen krijg ik?

De maatregel betekent niet dat je geen loon meer krijgt. Vanaf 19.03.2020 kom je in het systeem van werkloosheid door overmacht. De overheid betaalt je een vervangingsinkomen volgens de prestaties van je contract. Door het coronavirus is dit opgetrokken van 65 naar 70 procent van je gemiddeld bruto maandloon. Er is een vast percentage van 26.75% bedrijfsvoorheffing van toepassing op deze uitkering. De betaling gebeurt in de maand na de voorziene prestaties.

Word je tijdelijk werkloos omwille van overmacht dan hoef je niet uitkeringsgerechtigde te zijn om uitkeringen te krijgen. Je hoeft in dit geval niet te voldoen aan de voorwaarden die normaal van toepassing zijn om uitkeringen te krijgen.

In het geval van een pensioen, weduwepensioen, overlevingspensioen of andere inkomsten is er door de uitbetalingsinstanties bevestigd dat er geen controle zal zijn op andere inkomsten.

Tevens is er door de uitbetalingsinstanties bevestigd dat er voor vreemde werknemers geen specifieke documenten ingediend moeten worden om een uitkering te komen (vb verblijfsvergunning).

Deze maatregelen gelden (voorlopig) tot juni 2020.

 • Hoe moet je uitkeringen voor werkloosheid wegens overmacht aanvragen?

De uitbetalingsinstellingen (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, ABVV, ACV en ACLVB) hebben met de RVA een vereenvoudigde procedure met een vereenvoudig aanvraagformulier uitgewerkt voor de uitkeringen m.b.t. tijdelijke werkloosheid. We hebben je meegedeeld dat je tijdelijk werkloos bent (wegens overmacht of om economische redenen). De verplichting om een controlekaart (formulier C3.2A) te gebruiken is tijdens de coronacrisis afgeschaft.Je hebt dus voor de maanden maart, april en mei geen controlekaart (formulier C3.2A) nodig maar wel een vereenvoudigd aanvraagformulier. 

Dient iedereen een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen en in te dienen?
Nee, dit is afhankelijk van jouw situatie. Lees hieronder verder of jij er eentje moet indienen of niet.

 • Ben je de laatste 3 jaren al tijdelijk werkloos geweest bij Het PoetsPaleisDan moet je niets doen. Het PoetsPaleis bezorgt alle uitbetalingsinstanties op elektronische wijze de nodige formulieren.
   
 • Kan je jezelf in één van de onderstaande categorieën plaatsen, dan dien je wel een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan je uitbetalingsinstelling.
 1. * Ben je de laatste 3 jaren niet economisch werkloos geweest bij Het PoetsPaleis;
 2. * Zijn er recent nog wijzigingen geweest in je persoonsgegevens (adres of bankrekeningnummer);
 3. * Is dit de allereerste keer ooit dat je economisch werkloos bent of de eerste keer dat je economisch werkloos bent bij Het PoetsPaleis;
 4. * Heb je recent een wijziging van de contracturen gehad (bijvoorbeeld door tijdskrediet of een contract vermeerdering en/of vermindering);
 5. * Ben je voor het eerst economisch werkloos na je 65ste verjaardag;
 6. * Of twijfel je over één van bovenstaande opties;

-> Vergeet zeker niet om je e-mailadres en gsm-nummer in te vullen op het aanvraagformulier zodat je uitbetalingsinstelling je snel kan contacteren voor bijkomende info.
-> De uitbetalingsinstanties berekenen de uitkering op basis van de gegevens die de werkgever na de loonsverwerking via de elektronische kruispuntbank automatisch verstuurt aan de uitbetalingsinstanties.
-> Afhankelijk van je uitbetalingsinstelling zijn er specifieke richtlijnen om het aanvraagformulier te bezorgen, check dus zeker eerst de website van je uitbetalingsinstelling!

 • Waar vind je een vereenvoudigd aanvraagformulier?
  Je kan een aanvraagformulier op de website van je uitbetalingsinstelling terugvinden. Maar je kan het ook hier downloaden. 
  * Nederlandstalig: klik hier voor het document in Pdf
    
 • In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag EW? Hoe tel je dit?
  In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag EW. Je dient hiervoor geen onderscheid te maken in de economische werkloosheid die je misschien al gehad hebt voor de stopzetting en tijdelijke werkloosheid door overmacht vanaf   19/03/2020, maar je dient hier echt de allereerste dag EW in te vullen van de maand (ongeacht of dit economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door overmacht was).
   
 • Hoe kan je het vereenvoudigd aanvraagformulier aan je uitbetalingsinstelling bezorgen?
   - Via e-mail (het e-mailadres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling).
   - Via post (het adres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling.
   - Deponeer het in de brievenbus van je lokaal kantoor.
   
 • Wat als je geen printer hebt en het formulier dus niet kan ondertekenen?
  Dan kan je het elektronisch invullen en via mail aan je uitbetalingsinstelling bezorgen. Je moet dan wel duidelijk in de mail vermelden dat je aan je uitbetalingsinstelling vraagt om het formulier in jouw plaats te ondertekenen.
   
 • Wat moet ik doen met mijn controleformulier C3.2A? (dit is het kleurtjesformulier met het oranje nummer recht bovenaan waarop je normaal gezien je werkdagen verplicht moet inkleuren)
  Zoals je hierboven kan lezen moet je jouw controleformulier C3.2A tijdens deze coronacrisis niet invullen en niet binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie. Er is een vereenvoudigde procedure uitgewerkt.
   
 • Mag je het vereenvoudigde C3.2 werknemer-corona document nu al volledig invullen voor heel de maand en binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie?
  Ja, je mag het C3.2 werknemer-corona document nu al vervolledigen en aan je uitbetalingsinstantie bezorgen.
   
 • Mag ik toch nog blijven werken?
  Neen, dit betreft een vrijwillige sluiting van onze hele onderneming.
   
 • Wat met de papieren dienstencheques?
  Dienstencheques die je hebt ontvangen van je klant, mag je aan je kantoor in een gesloten envelop met jouw naam op in de brievenbus steken. We zorgen voor de betaling van deze prestaties. Het kantoor is gesloten, dus je kan niet binnen.
   
 • Hoelang duurt deze situatie?
  Hoe lang deze situatie zal duren, weten we zelf ook niet. Zodra de maatregel wordt beëindigd, brengen we je meteen op de hoogte.

Nog vragen?
Als je nog vragen hebt, kun je daarvoor telefonisch of via mail terecht bij je consulent. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te antwoorden.

Zorg goed voor jezelf en je naasten.